• tadimkurumsal@gmail.com
  • ÇAĞRI MERKEZİ : 0850 450 96 50
  • 0532 599 53 32 bülent gersoy

Yemek Firmaları İstanbul

Anasayfa Yemek Firmaları İstanbul

Yemek Firmaları İstanbul

Yakın geçmişte yaşanan gıda kaynaklı krizler ve bunların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili duyarlılıklarını artırmıştır. Bu nedenle, çalışmada,İstanbul  ilinde yer alan, kurumsal gıda hizmeti veren hazır yemek firmalarının gıda güvenliği yönetim sistemlerine adaptasyonunu etkileyen unsurların çeşitli yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ana materyalini, İstanbul  ili merkezi ve yakın çevresinde yer alan 59 hazır yemek firması ile yüz yüze yapılan anketler sonucunda elde edilen birincil veriler oluşturmaktadır. Araştırmada, gıda güvenliği yönetim sistemlerini uygulayan ve uygulamayan firmalar için faktör analizi yapılmıştır. Firmaların sistemi benimsemesinde önemli olan unsurlar ve sistemin uygulanmasının önündeki engeller belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; sistemi uygulayan firmaların oranı % 35,6, uygulamayan firmaların oranı % 64,4’tür. Sistemi uygulayan firmalar genellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmelerdir. Sistemi uygulayan firmalar, sistemin personel bilincini ve pazar payını, rekabet gücünü artırdığını, firma performansı ve müşteri sadakatini olumlu etkilediğini düşünmektedirler. Sistemi uygulamayan firmalar için ise sistemin önündeki engeller; kaynak yete

Yemek Firmaları İstanbul